A Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 2013.01.01-én kezdte meg működését. Fenntartója a Bakony-ér Többcélú Társulás 6 mkrotérségi önkormányzat, Nagyszentjáno, Bőny, Gönyű, Mezőörs, Pér, Rétalap települések részvételével.  Az intézmény önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó, költségvetési intézmény. Gesztor feladatokat Nagyszentjános Önkormányzata látja el. Az Intézmény székhelye Nagyszentjános, Árpád u. 11/A.

Az intézmény  gyermekvédelmi és szociális feladatokat lát el az alábbiak szerint:

  • család-és gyermekjóléti szolgáltatás
  • házi segítségnyújtás
  • mediáció (konfliktuskezelés, közvetítés peres ügyekben)
  • családi napközi (bölcsőde)

 

Mediáció

Időpontkérés a családsegítő elérhetőségein keresztül történik

 

Fürge Róka Családi Napközi

A családi napközi bölcsőde jelleggel működik. Minden társuláshoz tartozó településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendlekező  kisgyermek térítésmentesen igénybe veheti akár rendszeresen, akár eseti jelleggel. A napi háromszori étkezést a Rábakész Kft. biztosítja, napidíja 660 Ft / fő / nap.

Elérhetőségek:

  • Nagyszentjános, József A. u. 6. (óvoda épülete)
  • telefonszám: 0620/506-1066
  • e-mail:bakony-er.csana@nagyszentjanos.hu