Alapítványok

„Tarka Lepke” Gyermek Alapítvány

„Tarka Lepke” Gyermek Alapítvány - óvodai alapítvány 9072 Nagyszentjános, József A. u. 6.Adószám: 18971033-1-08A „Tarka Lepke Gyermek Alapítvány” elnevezésű óvodai alapítványt 2001-ben hozta létre Gregovics Jánosné, Pap Tibor és Bedi Ferenc.A kuratórium elnöki posztját Benkó Gyuláné töltötte be 2011-ig, amikor is személyi változás történt az elnök és egy kuratóriumi tag személyében. Jelenleg Tóthné Hujber Ingrid látja el az elnöki feladatot, kuratóriumi tagok pedig Pósán Jánosné és Tóthné Varga Brigitta.Az Alapítvány célja, olyan anyagi bázis megteremtése volt, amely elősegíti az óvodás korú gyermekek nevelését, képességfejlesztését, ismeretterjesztését és ezen keresztül az iskolára való fokozatos felkészülését, különös tekintettel az alábbiakra: > támogatást nyújtson és forrásokat biztosítson az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, szellemi fejlődéséhez, oktatásához és az ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez> támogassa a sport, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés fontosságát tudatosító programokat> tudatosítsa a kulturális értékek és a kulturális örökség megőrzésének fontosságát> tudatosítsa a kulturális értékek megőrzését és a környezetvédelem fontosságát> elősegítse a család és az óvoda együttműködését a gyermekek érdekében> támogassa az óvónők szakmai továbbképzését

Olvasson tovább

„FELNŐTTEK A GYEREKEKÉRT” Iskolai Alapítvány

„FELNŐTTEK A GYEREKEKÉRT” Iskolai Alapítvány 9072 Nagyszentjános, Árpád u. 11/a Adószám: 18970984-1-08   A „Felnőttek a gyerekekért” Iskolai Alapítványt Hujber Károly, Kócs György és Vitális Gyula alapította 2000-ben. A kuratórium elnöke Tamás Zoltánné iskolaigazgató lett. 2008-tól Bedi Józsefné látta el ezt a feladatot 2013-ig, a jelenlegi elnök Krániczné Udvardi Adél. Az Alapítvány célja a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, képességfejlesztése, és olyan anyagi bázis megteremtése, mely az alábbiak elérését segíti: az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, kiemelten a számítástechnika terület az idegen nyelv tanulásának elősegítése az iskolai szabadidős programok támogatása, így hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása, nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek finanszírozása Sok gyerek vett rész az iskola által rendezett erdei iskolai és nyári táborokon, ahol a kulturális rendezvények mellet az étkezéshez is hozzájárult alapítványunk. A sí táborosok csoportos balesetbiztosítását fizettük.

Olvasson tovább