Helyi Értéktár tartalom

A Bizottságról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2013. (XI. 27.) Kt. határozatában a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XX. törvény értelmében létrehozta a Települési Értéktárat, a Települési Értéktár Bizottság feladatainak végzését az Önkormányzat Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörébe utalta. 61/2015. (III. 30.) Kt. határozatával az új bizottsági struktúra figyelembevételével külön bizottság, a Nagyszentjánosi Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött.

Elnök: Balázs Ildikó alpolgármester,

Tagjai: Hegedűs József KÉNE egyesületi elnök

Törökné Dr. Csölle Katalin jegyző

Feladata

A Bizottság feladata községünkben a települési értékek gyűjtése, majd azokból a Nagyszentjánosi Helyi Értéktár létrehozása.

A nemzeti értékek azonosítása az úgynevezett nemzeti értékpiramisban történik, ez lényegében egy többlépcsős rendszer, és a nemzeti érték felől közelít a hungarikumok felé. A rendszer első lépcsőfokán a települési értéktárak helyezkednek el. Valamely helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

A települési önkormányzatok a gyűjteményt megküldik a megyei értéktár bizottságoknak, egyben javaslatot tesznek arra, hogy mely értékek felvételét javasolják a megyei értéktárba.

A második lépcsőfokot a megyei értéktárak jelentik. A települések helyi jelentőséget meghaladó összegyűjtött értékeit tartalmazhatja a megyei értéktár.

Az így elkészített megyei értéktárat a Hungarikum Bizottságnak küldi meg a megyei önkormányzat. A fentieken túl az egyes ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meghatározzák a feladatkörükbe tartozó, egyéb szabályozás szerint önállóan nyilvántartott nemzeti értékek körét, ez az ágazati értéktár és azt megküldik a Hungarikum Bizottságnak.

A Hungarikum Bizottság hozza létre a Magyar Értéktárat, amely egy következő szintje az értékpiramisnak. Itt kerülnek összesítésre és gondozásra a települési, a tájegységi, a megyei és az ágazati értékek, a külhoni értékek adatai, továbbá a törvény erejénél fogva ezen értéktárba tartozó nemzeti értékek adatai.

Az értékpiramis csúcsán helyezkedik el a Hungarikumok gyűjteménye. A Magyar Értéktárban összesített és rendszerezett nemzeti értékek köréből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, a jogszabályban meghatározott szempontok szerint. Az egyes szakterületek tudományos és gyakorlati képviselőiből álló szakmai, ágazati szakbizottságok segítik ezt a munkát. A hungarikumok gyűjteményébe bekerülő nemzeti érték részesülhet a hungarikum tanúsító védjegyben, amely által mindenki számára egyértelművé válik a jövőben, hogy a valóságban mely értékünk kapta meg a hungarikum minősítést.

Tevékenysége

A Nagyszentjánosi Helyi Értéktár Bizottság megtartotta alakuló ülését, megalkotta munkatervét, megkezdte működését.

A működésével kapcsolatos dokumentumok itt tekinthetőek meg:

Szabályzat a települési értéktár létrehozásáról

Jegyzőkönyv 2015. április 14. (alakuló ülés)

Jegyzőkönyv 2016. április 5.

 

 

Javaslattétel

A Települési Értéktárba az alábbi kategóriákban lehet javaslatot tenni:

  • Agrár-és élelmiszergazdaság (különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták)
  • Egészség és életmód (különösen a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra)
  • Épített környezet (különösen a tudatos építési munka eredménye, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi létfeltételek megteremtését szolgálja)
  • Ipari és műszaki megoldások (különösen az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás)
  • Kulturális örökség (különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek)
  • Sport (különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények)
  • Természeti és épített környezet (különösen az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek)
  • Turizmus és vendéglátás (különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások)

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Települési Értéktárba való bekerülés érdekében tegyék meg javaslataikat, és az alábbi  adatlap kitöltésével kezdeményezzék helyi értékeink nyilvántartásba vételét. Bárki javaslatot tehet, melyet minden évben augusztus 31-ig a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalba kell eljuttatni. További információ a Bizottság elnökénél, Balázs Ildikónál (20/580-99-44) kérhető.

A javaslattételi lap innen tölthető le.