Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelet hatálya a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.


2. § (1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.


3. § (1) E rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba és 2016. december 31. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet.


Nagyszentjános, 2016. február 10.


Friderics Cecília                                                                               Törökné dr. Csölle Katalin

  polgármester                                                                                               jegyző