Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) A Rendelet hatálya Nagyszentjános község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben meghatározottak az irányadók.


2. §


A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-a alapján a képviselő- testület helyi népszavazást kizárólag abban a kérdésben köteles elrendelni, amelyben törvény annak megtartását előírja. A képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles elrendelni helyi népszavazás megtartását, továbbá a képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el a törvény 32.§ (1) bekezdésében meghatározott ügyben.


3. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást.


4. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, amellyel egyidejűleg Nagyszentjános Község Önkormányzatának a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 5/2001.(VI.1.) Ök. sz. rendelete hatályát veszti.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyszentjános, 2015. április 29.


Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                      polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2015. május 4-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2015. május 4.


                                                                   Eszterbauer Erzsébet

                                                                              jegyző