Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése


1. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi főszámokkal hagyja jóvá: 


bevételi főösszeg:               316.058 e Ft

kiadási főösszeg:                 316.058 e Ft

ezen belül:    

kiadás:                                     283.126 e Ft 

pénzmaradvány:                      32.932 e Ft.Az Önkormányzat létszám adatai


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 24 főben hagyja jóvá, az alábbiak szerint: óvoda: 9 fő, hivatal: 7 fő, önkormányzat: 4 fő, közfoglalkoztatott: 4 fő. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 316.058 ezer Ft bevétellel jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 283.126 ezer Ft kiadással jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 


(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és a 4. számú melléklet szerint fogadja el.4 .§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét, a 6. számú melléklet szerint fogadja el.


(3) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda kiadási és bevételi főösszegét 29.671 ezer forintban állapítja meg, a 7. számú mellékletben részletezett adatok szerint.


(4) A Képviselő-testület a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszegét 48.715 ezer forintban állapítja meg, a 8. számú mellékletben részletezett adatok szerint.Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona


5. §


Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.248.940 ezer Ft összegben állapítja meg a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása


6. §.


Az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát 32.932 ezer Ft összegben jóváhagyja, a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.Közvetett támogatások részletezése


7. §


(1) A Képviselő-testület ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.


(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett. 


(3) A Képviselő-testület a gépjárműadó esetén a mozgáskorlátozott személyek és költségvetési szervek számára a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján adómentességet biztosított.


(4) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményről, mentességről nem rendelkezett.


(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

Az önkormányzat adósság állománya


8. §


Az Önkormányzatnak 2014. december 31.-én nincs adósságállománya.                                               Többéves kihatással járó döntések


9. §


Az Önkormányzatnak 2014. december 31-én nincs a következő évekre vonatkozóan több éves kihatással járó döntése3. Záró rendelkezések


10. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2015. április 29.Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                        polgármester                                                          jegyzőZáradék:

A rendeletet 2015.május 4-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2015. május 4.


                                                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                                                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
154.84 KB
2 melléklet
152.67 KB
3.melléklet
45.49 KB
4. melléklet
42.62 KB
5. melléklet
70.93 KB
6. melléklet
410.11 KB
7. melléklet
144.63 KB
8. melléklet
145.31 KB
9. melléklet
34.45 KB