Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete
a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


E rendelet hatálya a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire terjed ki.


2. §


(1) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a.


3. §


(1) A Rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2015. február 10.
Friderics Cecília                                 Eszterbauer Erzsébet

                              polgármester                                               jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2015. február 12-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2015. február 12.                                                                               Eszterbauer Erzsébet

                                                                                           jegyző