Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:1. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


1. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi főszámokkal hagyja jóvá: 


bevételi főösszeg:                         294.924 e Ft

kiadási főösszeg:                            294.924 e Ft

ezen belül:    

kiadás:                                                                221.284 e Ft 

pénzmaradvány:                                 73.640 e Ft.Az Önkormányzat létszám adatai


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 24 főben hagyja jóvá, az alábbiak szerint: óvoda: 9 fő, hivatal: 7 fő, önkormányzat: 3 fő, közfoglalkoztatott: 4 fő. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 394.924 ezer Ft bevétellel jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 221.284 ezer Ft kiadással jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.- 3. melléklet szerint fogadja el.4 .§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét, 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. melléklet szerint fogadja el.


(2) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda kiadási és bevételi főösszegét 33.116 ezer forintban állapítja meg, a 6. mellékletben részletezett adatok szerint.


(3) A Képviselő-testület a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszegét 35.879 ezer forintban állapítja meg, a 7. mellékletben részletezett adatok szerint.Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása


5. §.


Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 73.640 ezer Ft összegben jóváhagyja, a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.Az Önkormányzat adósság állomány kimutatása


6. §


Az Önkormányzat 2015. adósság állományát jóváhagyja a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően.Közvetett támogatások részletezése


7. §


(1) A Képviselő-testület ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.


(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett. 


(3) A Képviselő-testület a gépjárműadó esetén a mozgáskorlátozott személyek és költségvetési szervek számára a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján adómentességet biztosított.


(4) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményről, mentességről nem rendelkezett.


(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.Többéves kihatással járó döntések


8. §


Az Önkormányzatnak 2015. december 31-én nincs a következő évekre vonatkozóan több éves kihatással járó döntése.3. Záró rendelkezések


9. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Nagyszentjános, 2016. május 25.                  Friderics Cecília                                                               Törökné dr. Csölle Katalin

                               polgármester                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet a
143.77 KB
1.melléklet b
144.82 KB
2.melléklet
192.01 KB
3.melléklet
236.56 KB
4.melléklet
235.8 KB
5. melléklet
262.81 KB
6. melléklet a
246.09 KB
6. melléklet b
118.13 KB
7. melléklet a
142.84 KB
7. melléklet b
123.11 KB
8. melléklet
108.2 KB
9. melléklet
73.54 KB