Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.19.) önkormányzati rendelete a Helyi építési szabályzat Nagyszentjános Község Rendezési Tervéhez 1/2010.(II.25.) rendelet módosítása

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.19.) önkormányzati rendelete
a Helyi építési szabályzat Nagyszentjános Község Rendezési Tervéhez 1/2010.(II.25.) rendelet módosítása

1. §


A Rendelet 23. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az általános vízgazdálkodási övezetben az elhelyezhető épületek által elfoglalt terület a telekterület 3 %-át nem haladhatja meg. A megengedett építménymagasság 3.5 méter, technológiai célú építmény esetén 6.0 méter, a 047/29 –es helyrajzi számú ingatlan esetében 15 méter.”


2. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyszentjános, 2014. május 19.Friderics Cecília                                 Eszterbauer Erzsébet

                               polgármester                                               jegyzőZáradék:

A Rendeletet 2014. május 19-én 19.30 órakor kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. május 19.                                                             Eszterbauer Erzsébet

                                                                         jegyző