Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:1. Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése


1. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi főszámokkal hagyja jóvá: 


bevételi főösszeg:               413.074 e Ft

kiadási főösszeg:                 413.074 e Ft

ezen belül:    

kiadás:                                    388.006 e Ft 

pénzmaradvány:                     25.441 e Ft.Az Önkormányzat létszám adatai


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 21 főben hagyja jóvá, az alábbiak szerint: óvoda: 9 fő, hivatal: 7 fő, önkormányzat - védőnő: 1 fő, közfoglalkoztatott:4 fő. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 413.074 ezer Ft bevétellel jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 388.006 ezer Ft kiadással jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint fogadja el. 


(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

4 .§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. – 6. számú melléklet szerint fogadja el.


(3) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda kiadási és bevételi főösszegét 27.791 ezer forintban állapítja meg, a 7. számú mellékletben részletezett adatok szerint.


(4) A Képviselő-testület a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszegét 36.749 ezer forintban állapítja meg, a 8. számú mellékletben részletezett adatok szerint.
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona


5. §


Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.255.454 ezer Ft összegben állapítja meg a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.


Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása


6. §.


Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványát 25.441 ezer Ft összegben jóváhagyja, a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.Közvetett támogatások részletezése


7. §


(1) A Képviselő-testület ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.


(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett. 


(3) A Képviselő-testület a gépjárműadó esetén a mozgáskorlátozott személyek és költségvetési szervek számára a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján adómentességet biztosított.


(4) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményről, mentességről nem rendelkezett.


(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

Az önkormányzat adósság állománya


8. §


Az Önkormányzatnak 2013. december 31-én nincs adósságállománya.                                               Többéves kihatással járó döntések


9. §


Az Önkormányzatnak 2013. december 31-én nincs a következő évekre vonatkozóan több éves kihatással járó döntése3. Záró rendelkezések


10. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2014. május 8.
Friderics Cecília                                             Eszterbauer Erzsébet

                        polgármester                                                          jegyzőZáradék:

A rendeletet 2014.május 8-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2014. május 8.


                                                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
172.64 KB
2 melléklet
151.21 KB
3.melléklet
50.63 KB
4. melléklet
52.47 KB
5. melléklet
35.63 KB
6. melléklet
101.83 KB
7. melléklet
131.12 KB
8. melléklet
128.43 KB
9. melléklet
224.44 KB
10. melléklet
38.9 KB