Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (XI.19.) önkormányzati rendelete
A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

Szerkesztés...

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (2) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a közútkezelői hatáskörök átruházása témakörben a következőket rendeli el:


1. §


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. § és 36. § (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (1) és (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 45 § (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a polgármesterre ruházza át.


2. §


(1) A Rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2013. november 19.Friderics Cecília                                              Eszterbauer Erzsébet

                       polgármester                                                         jegyző
Záradék:

A rendeletet 2013. november 19-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2013. november 19.                                                         Eszterbauer Erzsébet

                                                                    jegyző