Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő- testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, illetve az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 25.§ (1). és a 15/A. § (6-7) bekezdései, 42/A.§(4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják a melléklet 1.) pontjában meghatározott díj befizetését.


2. §


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a melléklet 2.) pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.


3. §


Az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell igazolni.  A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 5 munkanapon belül vissza kell utalni.


4. §


A mellékletben meghatározott díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt, előzetes engedély alapján adható mentesség.


5. §


Ha az anyakönyvvezető a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy díjazása

- Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén:  5.000 Ft

- Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén:            15.000 Ft


6. §

Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.


Nagyszentjános, 2011. február 10.           Friderics Cecília s.k.                                                             Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

   polgármester                                                                                      jegyző
Kihirdetve 2011. február 21.                                                                                                   Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                                                                                                                   jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
62.95 KB