Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (IX.12.) önkormányzati rendelete a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi, fogorvosi körzetekről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi, fogorvosi körzetekről

Nagyszentjános Község Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a területén ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi alapellátási körzet kialakításáról a következő rendeletet alkotja.1. §


(1)       A rendelet területi hatálya Nagyszentjános község közigazgatási területére terjed ki.


           (2)       A rendelet személyi hatálya kiterjed az ellátási területen működtetési jogot szerzett, területi ellátási        

                      kötelezettséggel rendelkező háziorvosra, fogorvosra valamint az általuk nyújtott egészségügyi alapellátásra.
2. §


(1)       Az Önkormányzat Nagyszentjános területén az 1 háziorvosi, Gönyű Község Önkormányzatával közösen 1

          fogorvosi körzetet alakít ki.
3. §


(1)       A jelen rendelet 2003. szeptember 12. napján lép hatályba.


(2)       A jegyző közszemlére teszi a háziorvosi, fogorvosi körzetet érintő változásokat - ideértve a  helyettesítést is.
                        Unger Vilmos s.k.                                  Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                           polgármester                                                          jegyző
Kihirdetve: 2003. szeptember 12.

                                                                                  Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó s.k.

                                                                                                  jegyző