Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi  építési szabályzatról  szóló  11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010.  (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításárólNagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Hatályát veszti a Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 1/2010.(II. 25.) rendelet

  1. 8.§ (5) bekezdése.

.


2. §


  1. A Rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.


  1. A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2016. november 24.                         Friderics Cecília                                                   Törökné dr. Csölle Katalin

                            polgármester                                                                     jegyző

Záradék:

A Rendeletet 2016. november 25. napján kihirdettem.

Nagyszentjános, 2016. november 25.


                                                                                 Törökné dr. Csölle Katalin

                                                                                             jegyző