Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló 6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló 6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló

6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításárólNagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)–(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, és gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló az 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) b) pontjában és a (2) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a két törvény végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


A pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló 6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.   


  1. §


(1) A Rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.  


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2016. december 15.
Friderics Cecília                                      Törökné dr. Csölle Katalin

                       polgármester                                                         jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2016. december 19-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2016. december 19.


Törökné dr. Csölle Katalin

                                                                                                 jegyző                                                                                                                      1. melléklet


Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról és ellátásokról szóló

6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáróla rendelet 32. §. (4) bekezdése                                                                                                              

Megnevezés

Nyersanyagnorma

Óvodai ellátás - tízórai

54 Ft / fő / nap

Óvodai ellátás - ebéd

246 Ft/ fő / nap

Óvoda ellátás - uzsonna

54 Ft / fő / nap

Iskolai ellátás – tízórai

63 Ft/ fő / nap

Iskolai ellátás – ebéd

286.6 Ft/ fő / nap

Iskolai ellátás – uzsonna

62.9 Ft/ fő / nap

              


Az árak az áfát nem tartalmazzák.


Csatolmányok

Megnevezés méret
19/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet
17.35 KB