Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Az SZMSZ 3. melléklet 2. pontja kiegészül az alábbi f) ponttal:

„l) ellátja a Nagyszentjánosi Helyi Értéktár Bizottság feladatait a települési értéktár létrehozásáról szóló szabályzatban meghatározott szabályok szerint”  1. §


(1) A Rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2016. december 15.
Friderics Cecília                                      Törökné dr. Csölle Katalin

                       polgármester                                                         jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2016. december 19-én kihirdettem.

Nagyszentjános, 2016. december 19.


Törökné dr. Csölle Katalin

                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
20/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet
15.26 KB