Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 42.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:


„(7) A képviselő a választópolgárokkal való kapcsolattartás céljából a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében korlátlan számú, ügyfélfogadási időn kívüli időpontban félévente egy fogadóórát tarthat.”

2.§


Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.3.§


E rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.
Nagyszentjános, 2016. február 10.

Friderics Cecília

polgármesterTörökné dr. Csölle Katalin

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
240.58 KB