Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel és a 18/2106. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010.(II. 25. ) rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel és a 18/2106. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010.(II. 25. ) rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készített Helyi építési szabályzatáról szóló 11/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel és a 18/2106. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010.(II. 25. ) rendelet módosításárólNagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen jogszabály 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A Nagyszentjános község Rendezési Tervéhez készült helyi építési szabályzatról szóló 1/2010.(II. 25.) rendelet szabályozási tervlapja e rendelet 1. számú mellékletében szereplő ÖSZT 2016-1/M számú tervlap szerint módosul.


2. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban lévő ügyekben is lehet alkalmazni amennyiben az, az ügyfél számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2016. december 15.                         Friderics Cecília                                                   Törökné dr. Csölle Katalin

                            polgármester                                                                     jegyző
Záradék:


Záradék:

A Rendeletet 2016. december 19. napján kihirdettem.

Nagyszentjános, 2016. december 19.


                                                                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                                                            aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
21/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet
14.73 KB