Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési adó megszüntetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete a települési adó megszüntetéséről

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a települési adó megszüntetéséről
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 6. §-ban foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési adóról a következő rendeletet alkotja:
1. §


Hatályát veszti a települési adóról szóló 17/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. 2. §


(1) A Rendelet kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.  


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagyszentjános, 2017. február 14.               Friderics Cecília                                                     Eszterbauer Erzsébet

                          polgármester                                                                    jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2017. február 17. napján kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. február 17.


                                                                                 Eszterbauer Erzsébet

                                                                                             jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet
31.44 KB