Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az Önkormányzat összesített 2016 évi költségvetése1. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi főszámokkal hagyja jóvá: 


bevételi főösszeg:               287.577 e Ft

kiadási főösszeg:                249.215 e Ft

pénzmaradvány:                    38.362 e Ft.2. Az Önkormányzat létszám adatai


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 19 főben hagyja jóvá, az alábbiak szerint: önkormányzati hivatal: 7 fő, óvoda: 6 fő, önkormányzat: 3 fő, közfoglalkoztatott: 3 fő. 3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 287.577 e Ft bevétellel jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 249.215 e Ft kiadással jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok, címek szerinti bontásban a 4 - 5. számú melléklet szerint fogadja el. 


(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.


(6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások elszámolását az 6. számú melléklet mutatja be.4 .§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 


(2) A Képviselő-testület által nyújtott működési célú támogatásokat a 8. számú melléklet, a szociális juttatások cél szerinti bontását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A pénzeszközök év végi állományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza


(4) A helyi adó hátralékok és túlfizetések alakulását a 12. melléklet tartalmazza.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 13. számú melléklet szerint fogadja el.


5. §


(1) A Képviselő-testület a Tarka Lepke Óvoda kiadási és bevételi főösszegét 30.388.591 forintban állapítja meg, a 15. számú mellékletben részletezett adatok szerint.


(2) A Képviselő-testület a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszegét 40.059 e forintban állapítja meg, a 14. számú mellékletben részletezett adatok szerint.4. Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona


6. §


Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.279.123 e Ft összegben állapítja meg a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.5. Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása


7. §.


Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzmaradványát 38.362 e Ft összegben jóváhagyja, a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.6. Közvetett támogatások részletezése


8. §


(1) A Képviselő-testület ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.


(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett. 


(3) A Képviselő-testület a gépjárműadó esetén a mozgáskorlátozott személyek és költségvetési szervek számára a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján adómentességet biztosított.


(4) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményről, mentességről nem rendelkezett.


(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.7. Az önkormányzat adósság állománya


9. §


Az Önkormányzatnak 2016. december 31-én nincs adósságállománya.                                            8.  Többéves kihatással járó döntések


10. §


Az Önkormányzatnak 2016. december 31-én nincs a következő évekre vonatkozóan több éves kihatással járó döntése.9. Záró rendelkezések


11. §


(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(3) A Rendelet hatályba lépésével Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelte, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014. (IV. 5.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2014. (X. 10.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 13/2014. (X. 10.) önkormányzati rendelttel módosított 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2015. (XII. 29.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Nagyszentjános, 2017. május 30.Friderics Cecília                                        Eszterbauer Erzsébet

                       polgármester                                                       jegyzőZáradék:

A rendeletet 2017. május 30-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. május 30.


                                                                              Eszterbauer Erzsébet

                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Elfogadott rendelet
18.45 KB
Zárszámadás 2016
208.61 KB