Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról
Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A §-a alapján kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja a közszolgálati tisztviselők számára biztosított munkaszüneti nappá nyilvánítás tárgyában: 1. §


A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1. napja munkaszüneti nap.


     2. §


A jelen Rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.Nagyszentjános, 2017. május 30.

                     Friderics Cecília                                              Eszterbauer Erzsébet

                        polgármester                                                                jegyző
Záradék:

A Rendeletet 2017. május 30-án kihirdettem.

Nagyszentjános, 2017. május 30.


                                                             Eszterbauer Erzsébet

                                                                       jegyző