Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló a 16/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló a 16/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. §


A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a melléklet lép.  2. §


E rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.


Nagyszentjános, 2016. február 10.Friderics Cecília                                                               Törökné dr. Csölle Katalin

             polgármester                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
179.6 KB